قابل توجه بهره برداران محترم بخش کشاورزی

🔻پخش ارائه توانمندی های کشاورزی استان خراسان جنوبی

🔹🔹مهمان برنامه
آقای مهندس غلامرضا قوسی ریاست سازمان جهادکشاورزی استان

🔸🔸زمان برنامه ها
۱_پخش ازطریق شبکه آموزش سیما دربرنامه تلویزیونی رویش
یک شنبه ٧ دی ماه _ ساعت ۱٩:۱۵ الی ٢۰ شب

۲_سری برنامه های استادیوکشاورز
روز یکشنبه ۷دی ماه ساعت ۱۰
آدرس دسترسی:TV.iate.ir
نام کاربری: agritv
رمز:۱۴۰۰