به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس  باغداران و گلخانه داران محترم با توجه به کاهش دما در هفته پیش رو توجه به نکات ذیل ضروری است.
✅باغداران عزیز از انجام هرس و کاشت نهال خودداری نمایند.
✅باغدارانی که چالکود حفر کرده اند هر چه سریعتر نسبت به پر کردن کانالکود و یا چالکود اقدام نمایند و تا پایان یخبندان از حفر چالکود جدید خودداری کنند.
✅گلخانه داران محترم شرایط مناسب را به نحوی فراهم کنند که از افت دما جلوگیری کرده و بهتر است 12 ساعت قبل از افت دما از برخی ترکیبات اسید آمینه استفاده کنند.
✅با توجه به کاهش دما بهترین زمان برای یخ آب زمستانه را فراموش نکنید.