به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس ظهر امروز یکشنبه مدیرکل دامپزشکی و نماینده ولی فقیه در اداره کل دامپزشکی استان بامدیرجهادکشاورزی دیدارداشتند
مدیرجهاد کشاورزی شهرستان گفت هدف ازاین جلسه هماهنگی بیشتر دامپزشکی باجهادکشاورزی و تاکید بر تعاملات بیشتر جهت رفع مشکلات بهره برداران بخش کشاورزی ورفع و رجوع مشکلات در شهرستان ودر صورت نیاز،انتقال به استان را جهت پیکیری خواستارشد
مهندس سلیمانی افزود:دراین جلسه آقای دکتر اسماعیلی به عنوان سرپرست شبکه دامپزشکی معرفی واز زحمات دکتر ذوالفقاری ریاست سابق شبکه دامپزشکی تقدیروتشکر گردید