به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس به اطلاع کشاورزان محترم می رسدعزیزانی که تمایل به شرکت درکارگاه آموزشی ترویجی کشاورزی حفاظتی بامحوریت کاشت مستقیم جوبا دستگاه مستقیم کار رادارند،می توانند پنجشنبه سیزدهم آذرماه ساعت 10/30صبح درعلی آباد فردوس موتورپمپ آقای خالقی شرکت نمایند