بسیج یعنی حضور بهترین و بانشاط ترین و باایمان ترین نیروهای عظیم ملت در میدان هایی که برای منافع ملی، برای اهداف بالا، کشورشان به آنها نیاز دارد.
مقام معظم رهبری(مدظله العالی )

           ( هفته بسیج گرامی باد)