به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهادکشاورزی شهرستان گفت به کشاورزان توصیه می شود با توجه به کاهش محسوس 7 تا 10 درجه ای دما و احتمال سرمازدگی محصولات کشاورزی از بعدظهر پنج شنبه 22 آبان ماه تا اوایل هفته آینده، محصولات برداشت شده رابه مکان های سر پوشیده انتقال داده و با تهیه سوخت مورد نیاز و کنترل سیستمهای گرمایشی برای سالن های پرورشی نظیر گلخانه ها، مرغداری ها، دامداری ها از بروز خسارت ناشی از سرمازدگی جلوگیری کنند.