بسیاری از مردم با شروع فصل پاییز و زمستان رسیدگی به باغات را تا شروع فصل جدید (بهار) به فراموشی می سپارند. در صورتی که فصل زمستان در کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.  

انجام برخی اقدامات در مزارع و باغات در فصل زمستان و اوایل بهار توسط کشاورزان، تأثیر بسزایی در مقابله با آفات و بیماری‌ها و کنترل علف‌های هرز دارد، طوری که به واسطه انجام برخی عملیات در مزارع و باغات در طول فصل سرما، عملکرد محصول به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد.

از جمله اقدامات مهم فصل زمستان که از خسارت آفات و بیماریها در سال بعد جلوگیری می کند می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • سمپاشی درختان با استفاده از محلول بردو 2 درصد: به منظور کنترل بیماریهای قارچی و باکتریایی مانند انواع شانکر ها و لکه غربالی درختان دانه دار و هسته دار پس از انجام عملیات هرس نسبت به سمپاشی درختان با محلول بردو اقدام نمایید.
  • هرس زمستانه و حذف شاخه های خشک و نیمه خشک: هرس شاخه های خشک 10 تا 20 سانتی متر زیر محل آلودگی به منظور کنترل آفات چوبخوار، پوستخوار و انواع شپشکها موثر واقع می شود.
  • استفاده از کود حیوانی کاملا پوسیده: به منظور کنترل تخم علفهای هرز و آفات، از کود حیوانی کاملا پوسیده در چالکود و کانالکود استفاده شود.
  • یخ آب زمستانه: در عملیات یخ‌آب زمستانه، مزارع و باغات به صورتغرقاب آبیاری شده و با یخ زدن آب سطح زمین در اثر سرما، عوامل بیماریزایی از قبیل فرم زمستانگذران آفات (تخم ولارو آفت ) و همچنین بذر علف‌های هرز از بین می‌روند.
  • روغن پاشی زمستانه: استفاده از روغن ولک 80 درصد با دوز دو درصد در زمان تورم جوانه ها باعث کنترل و کاهش جمعیت آفاتی مانند کنه، شته و شپشکها می شود.
  • رعایت بهداشت باغ : حذف علف های هرز داخل و حاشیه باغات و مزارع و خودداری از قرار دادن شاخه های هرس شده آلوده به عوامل بیماریزا در حاشیه باغات بعنوان پرچین و دیوار سبب کنترل و کاهش جمعیت آفات و بیماریها می شود.
  • جمع آوری برگهای خزان کرده پای درختان: با توجه به اینکه برخی از عوامل بیماریزا مانند لکه آجری بادام و سفیدک سطحی و ... بخشی از سیکل زندگی خود را روی برگهای خزان کرده پای درختان می گذرانند بهتر است نسبت به جمع آوری برگهای ریخته شده پای درختان اقدام و برگهای جمع آوری شده را سوزانده و یا در تولید کمپوست مورد استفاده قرار دهیم.