به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس، سالجاری با شرایط  ویژه و تهاجمی ویروس مرگبار کرونا ، در مراحل برداشت و پاک کردن گل زعفران بسیار حساس می باشد. لذا به بهره برداران رعایت کامل بهداشت و شستن کامل دستها در برداشت گل و پرکنی تاکید میگردد.
همچنین توصیه میگردد هر گونه گلی را از بازار برای پرکردن به محیط منزل نبرید مگر اینکه از شرایط بهداشتی گل اطمینان داشته باشید.
کرونا در کمین ماست.
مراقب باشین در پوشش گل به خانه هایمان نفوذ نکند.