به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی کشور ومدیرجهادکشاورزی شهرستان بافرمانداردیدارداشتند.مهندس سلیمانی گفت ازجمله موضوعات مطرح شده دراین نشست ،پیگیری راه اندازی مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی در شهرک طاهریه ،استفاده از ظرفیت طرح یاوران تولید با حضور اساتید برجسته کشور در آموزش و ترویج تخصصی بهره وری و رفع مشکلات محصولات کشاورزی ،پیگیری اجرای طرح از آبخیز تا جالیز،هماهنگی برگزاری جلسه در وزارت با معاونین مرتبط وزارت جهادکشاورزی ،پیگیری و تعیین تکلیف پژوهشکده انار فردوس با مشارکت وزارت جهادکشاورزی و سایر موضوعات مرتبط با آموزش و ترویج و تحقیقات بود.