پیامبر اکرم(ص):
بهترین کارها در نزد خدا نماز به وقتش است ، آنگاه نیکی به پدر و مادر ، آنگاه جنگ در راه خدا .
  رحلت رسول خدا(ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) تسلیت باد