امروز دوشنبه دهم شهریور ماه
افتتاح آبیاری کم فشار با حضور معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری خراسان جنوبی صورت گرفت

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس امروز دوشنبه دهم شهریور ماه پروژه آبیاری کم فشار چاه موتور بهشت آبادباغشهراسلامیه فردوس باحضور معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری خراسان جنوبی ،فرماندار شهرستان فردوس ،امام جمعه باغشهر اسلامیه ،مدیر آب و خاک سازمان  جهادکشاورزی خراسان جنوبی ،مدیرجهادکشاورزی شهرستان وسایرمسولین استانی وشهرستانی  وکشاورزان افتتاح گردید
مدیرجهادکشاورزی شهرستان فردوس گفت:این پروژه آبیاری کم فشار با کل اعتبار ۳۵۵۶میلیون ریال بااعتباردولتی ۳۰۱۶میلیون ریال می باشد
مهندس سلیمانی افزود تعداد بهره برداران ازاین طرح۱۲۰ بهره بردار بوده و میزان آب صرفه جویی ۱۵۶۰۰۰متر مکعب درسال بوده وکشت غالب این اراضی پسته، زعفران و انار باسطح ۵۲ هکتارمی باشد