به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس در سومین روز از هفته دولت
  احیاومرمت قنات اصلی روستای فتح آباد به نمایندگی ازدورشته قنات باحضور فرماندار شهرستان ،معاونت عمرانی فرماندار،بخشداراسلامیه،مدیرجهادکشاورزی ،فرمانده سپاه ،مسول دفتر نماینده درمجلس وسایرمسولین شهرستانی واهالی روستا ی فتح آبادفردوس افتتاح گردید
. مدیرجهادکشاورزی شهرستان گفت  :این دورشته قنات باحجم عملیات ۴۹۸متر شامل کول گذاری ،طوقه چینی وبغل بری باهمکاری بسیج سازندگی شهرستان مرمت وبازسازی شده است
مهندس سلیمانی افزود:تعدادبهره برداران ازاین دو طرح بالغ بر۲۳۰بهره برداربوده و میزان کل اعتبار ۲۲۶۶میلیون ریال بااعتباردولتی ۱۹۲۷میلیون ریال می باشد