به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهاد کشاورزی  شهرستان دراین نشست ضمن تشکر از نقش خبرنگاران در انعکاس اخبار صحیح وبه موقع از آنها خواست درانعکاس  اخبار به بیان واقعیات بپردازند وبا انعکاس خبرهای خوب و ارزشمند،   باعث پیشرفت بخش کشاورزی که بیشترین اشتغال را به خود اختصاص داده است گردند  .
مهندس سلیمانی ،  همچنین خواست که با غیر واقعی جلوه دادن یک خبر ، باعث بروز مشکلات برای دستگاهها وارگان ها  نشوند .
وی در ادامه ،  از رشد ۶۰ درصدی گندم نسبت به سال گذشته خبر داد وگفت : امسال ۷۰۰تن گندم  مازاد بر نیاز مردم خریداری کرده ایم که  کشاورزانی که تا کنون گندم خود را برداشت کرده اند می بایست هرچه سریعتر نسبت به تحویل وفروش گندم خود به مرکز خرید گندم شهرستان  اقدام نمایند .