✅دوره آموزشی با هدف آشنایی کارشناسان شرکت کننده با فناوری تصاویر وداده های ماهواره های سنجش از دور وکاربرد آن در کشاورزی ومنابع طبیعی خواهد بود.
🔶برگزار کنندگان:
۱-دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس
۲-پژوهشکده هوا فضا(وزارت علوم تحقیقات وفناوری)
۳-مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس
۴-مدیریت منابع طبیعی
شهرستان فردوس
۵- مدیریت آب منطقه  فردوس
۶-مدیریت آب وفاظلاب فردوس
🕰زمان برگزاری کارگاه :چهارشنبه ۱۶ مهرماه ۱۳۹۹
📝مدرسین:
🔶دکتر احمد طالب زاده
پژوهشگاه هوا فضا
🔶دکتر علی صادقی ناینیی
سازمان نقشه برداری کشور
🔶دکتر علی اکبر آبکار
سازمان فضایی ایران
🔶دکترجعفری سلیم
سازمان نقشه برداری کشور
🖋در پایان دوره گواهی شرکت بوسیله دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد فردوس وپژوهشگاه هوافضا به شرکت کنندگان  ارائه میشود.
📝جهت ثبت نام در دوره آموزشی مذکور به دبیرخانه کارگاه مستقر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس مراجعه
☎️ و با شماره تلفن های 05632731911یا 05632724540خط مستقیم
05632724901داخلی
226-257تماس حاصل فرمایید.