جشن ولایت چـه دلپذیـر است/صاحب این عید حیّ قدیر است/بـه خلـق عالم علی امیـر است/افضل اعیاد خدا عید غدیر است
       عیدسعید غدیرخم مبارک باد