به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس به مناسبت دهه امامت و ولایت جلسه ای پیرامون تفسیر نهج البلاغه با حضور امام جمعه شهرستان و رئیس ستاد بنیادغدیرشهرستان ومدیرجهاد کشاورزی و همکاران مدیریت برگزارگردید.دراین جلسه ابتدامام جمعه شهرستان بیاناتی رادرخصوص نهج البلاغه بیان نمودند و رئیس بنیاد غدیرضمن گزارش از عملکرد بنیادین المللی غدیرازارتباط خوب و عملکرد مدیریت جهادکشاورزی تقدیر و تشکر کرد و درپایان از سادات شاغل در مدیریت جهادکشاورزی شهرستان تقدیر به عمل آمد