به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی  شهرستان فردوی مدیرجهاد کشاورزی شهرستان گفت :یکی از برنامه های قابل اجرا در دهه امامت و ولایت برگزاری میزخدمت می باشد که اولین میزخدمت دراین دهه درروزشنبه بعدازنمازمغرب و عشا درمحل مسجد جوادالائمه شهرستان با حضور معاون فنی ،روسای ادارات تولیدات گیاهی ودامی مدیریت ،کارگزاربیمه کشاورزان ،روستائیان وعشایرشهرستان باهمکاری بنیادغدیرشهرستان درجمع نمازگزاران  جهت پاسخگویی به سوالات برگزارگردید