عید قربان عید عبادت و بندگی و عید اطاعت از قادر یکتا تبریک تهنیت باد.