مدیر جهاد کشاورزی شهرستان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان

مهندس موسی سلیمانی

شعار سال1400

تولید،پشتیبانی ها،مانع زدایی ها

شهداجهادگر

شهداجهادگر

شهداجهادگر

شهداجهادگر

شهداجهادگر

شهداجهادگر

شهداجهادگر

شهداجهادگر

شهداجهادگر

شهداجهادگر

شهداجهادگر

شهداجهادگر

شهداجهادگر

شهداجهادگر

شهداجهادگر

شهداجهادگر

شهداجهادگر

شهداجهادگر

شهداجهادگر

شهداجهادگر

شهداجهادگر

شهداجهادگر

شهداجهادگر

شهداجهادگر

شهداجهادگر

شهداجهادگر

شهداجهادگر

شهداجهادگر

شهداجهادگر

شهداجهادگر

شهداجهادگر

شهداجهادگر

شهداجهادگر

شهداجهادگر

شهداجهادگر

شهداجهادگر

شهداجهادگر

شهداجهادگر

شهداجهادگر

شهداجهادگر

شهداجهادگر

شهداجهادگر

آخرین اخبار

اخبار مدیریت و مراکز

وضعیت آب و هوا

Image

نظرسنجی

اوقات شرعی

Image

همایش و اطلاعیه ها

کرم گلوگاه اناررابهتر بشناسیم

کرم گلوگاه اناررابهتر بشناسیم

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهادکشاورزی شهرستان گفت:مبارزه با کرم گلوگاه انار را هم اکنون برای تولیدانارسالم درسال آینده جدی بگیریم موسی سلیمانی افزود:جمع آوری همگانی و همزمان همه انارهای آلوده روی درخت وزیردرخت درهرزمان ودفن عمیق انارهای آلوده به عنوان بهترین وکارآمدترین راه مبارزه با...

مراکز خدمات و ترویج کشاورزی

بازدید امروز101
بازدید دیروز129
بازدید هفته450
بازدید کل128608