آدرس : شهرستان فردوس - بولوار امام رضا (ع) -  مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس

تلفن تماس : 5-32726001 (056)

دورنگار : 32723639 (056)

--

 به کانال رسمی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بپیوندید