به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس انسکتاریوم مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس( مرکزتولید حشرات مفید) با تولید زنبور تریکوگراما آماده توزیع تریکوکارت جهت مبارزه با کرم گلوگاه انار می باشد. جهت دریافت تریکوکارت یا در صورت تمایل زنبور زنده جهت رهاسازی در باغ همراه با هر مرحله از آبیاری، باغداران عزیزمی توانندبه انسکتاریوم واقع در اسلامیه مراجعه نمایند تلفن تماس ۳۲۷۴۳۸۱۱  همراه ۰۹۱۵۳۳۵۶۶۸۰
ضمنا مبارزه با کرم گلوگاه انار تلفیقی بوده و برای موفقیت بیشتر نسبت به جمع آوری انارهای آلوده و سوزاندن آن در خارج از باغ به صورت همگانی اقدام نمایید.