قابل توجه دامداران محترم
براساس تصویب نامه هیئت محترم وزیران و مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ؛ نگهداری،خرید، فروش ،جابه جایی و کشتار هرگونه دام زنده (گاو و گوساله، گوسفند،بزوشتر) صرفا با پلاک گوش معتبر ۱۵ رقمی و ثبت مشخصات دام  در سامانه جامع هویت دام کشور مجاز است، و دامهای فاقد پلاک ملی مصداق کالای قاچاق محسوب می شود
لذا دامداران محترم دراسرع وقت جهت پلاک کوبی و ثبت دام خود در سامانه جامع هویت ، به پیمانکاران هویت گذاری دام شهرستان به شرح ذیل مراجعه نمایند
⬅️⬅️ دفتر خدمات بیمه ای بهارسبز فردوس  (آقای ناصر اصغرزاده ۰۹۱۵۹۳۴۱۶۲۲)
⏪⏪ شرکت تعاونی دامداران فردوس (آقای محمدشاهی ۰۹۱۵۱۳۴۹۷۷۲ و آقای جمال حقیقی ۰۹۱۵۳۳۵۵۲۵۹)
⏮⏮ شرکت تعاونی عشایری شهید پارسا ( آقای رمضان میرزائی نسب ۰۹۱۵۳۳۵۰۴۰۹)
⬅️⬅️شرکت تعاونی مجتمع دامدارن اسلامیه ( آقای هادی مرادی ۰۹۱۵۳۳۴۹۱۰۱ و آقای مصطفی دوستی ۰۹۱۵۹۳۶۱۳۰۳)

 باتوجه به اینکه نگهداری هرگونه دام بدون پلاک هویت قاچاق محسوب می شود عواقب ناشی از عدم پلاک کوبی و هویت دارکردن دام برعهده دامدار خواهد