علاقه مندانی که تمایل به شرکت در دوره مجازی آموزشی_ ترویجی ارتقاء تولید در مزارع ماهیان گرمابی را دارند،می توانند با مراجعه به سایت http//vc.areeo.ac.ir/ch/ifroch با عنوان کاربر میهمان وبدون رمز عبور شرکت نمایند

✳️ زمان:سه شنبه ۹۹/۳/۱۳   ساعت ۱۱صبح