به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس این جلسه باحضور مدیرجهاد کشاورزی ،مدیرعامل کارخانه خوراک دام اسلامیه وتعاونی های توزیع خوراک دام درمحل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس برگزارگردیدمدیرجهادکشاورزی شهرستان فردوس گفت دراین جلسه مقررگردیدنهاده هایی که ازسوی اتحادیه دامداران آریان،ازمحل سهمیه پشتیبانی امور دام ویا سامانه بازار گاه تامین می شود ،توسط کارخانه خوراک دام اسلامیه تبدیل به کنسانتره،و براساس قیمت مصوب اعلام شده اتحادیه، بین تعاونی های سطح شهرستان توزیع،و لیست ریز توزیع توسط تعاونیها به مدیریت جهادکشاورزی ارسال شود