به گزارش روابط عمومی مدیرجهادکشاورزی شهرستان فردوس ، مدیرجهادکشاورزی شهرستان فردوس با آقای دکتر علیزاده،رئیس مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب های شور و اعضای شرکت شیفتگان دلاور فردوس درمحل مدیریت جهادکشاورزی شهرستان دیدارداشتند که این جلسه جهت امکان سنجی پروژه تکثیر وپرورش ماهی تیلاپیا در اراضی شرکت شیفتگان دلاور برگزارگردید