به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مدیرجهادکشاورزی شهرستان فردوس گفت :پیش بینی می شود امسال از درختان توت فردوس ۱۶۰ تن توت تازه برداشت شود که بیشترین ارقام توت در شهرستان ،توت مشهدی ،شاه توت وتوت قرمزمی باشدوسطح زیرکشت توت در شهرستان حدود۲۰ هکتار می باشد که به صورت پراکنده درسطح شهرستان وروستاهامی باشد و برداشت محصول تا اواسط خرداددرمناطق سردسیر ادامه داردمهندس سلیمانی افزود باتوجه به ارزش بالای توت خشک، افرادجویای کارمی توانند به صورت باغی اقدام نمایند