ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

1

رسول اختر شناس

کارشناس امور اداری و فناوری اطلاعات

129

2

رضا ارتشیدار

رئیس اداره امور اراضی

110

3

فاطمه ارغا

رئیس اداره آموزش و ترویج

108

4

سید هادی اسدیان

کارشناس آبیاری تحت فشار

117

5

عباس امیر عباسی

سرپرست مرکز جهاد کشاورزی باغستان

32753430

6

علی امیر زاده

کارشناس امور اراضی فردوس

110

7

مهدی باقری

کارشناس زراعت

111

8

مصطفی پارسا محبی

کارشناس صنایع کشاورزی و تسهیلات آب و خاک

115

9

محمد علی ترابی

کارشناس ترویج کشاورزی باغستان

32753430

10

علیرضا پورمحمد

کارشناس حوزه نمایندگی ولی فقیه

118

11

محمود ثنائی

رئیس اداره امور اداری و  مالی

124

12

محمد علی حلاج

کارشناس امور اراضی

109

13

غلامحسین جهانی نسب

کارشناس مسئول ترویج

58341197

14

میثم دادگر محبی

نگهبان

133

15

مهدی روشن

کارشناس ترویج کشاورزی باغستان

32753430

16

سمیه سپهری

کارشناس ترویج کشاورزی باغستان

58341197

17

عباس شاهی

مسئول تولیدات دامی فردوس

105

18

فاطمه شرفی ابوالخازن

متصدی امور دفتری

125

19

صادق شهریاری

مسئول دفتر مدیر

127

20

پرویز صالح نیا

خدمات

136

21

غلامرضا طاهری

کارشناس ترویج

106

22

محمد علی عاقلی مقدم

کارشناس طرح و برنامه

129

23

مریم عندلیب

مسئول دبیرخانه

125

24

ابوالقاسم عطاحسینی

کارشناس مسئول باغبانی

112

25

جواد فرخی

راننده

09159348419

26

کاظم کفیلی

رئیس اداره تولیدات گیاهی

113

27

مهدی گلی

کارپرداز

131

28

بتول مختارنیا

کارشناس مسئول امور اداری

137

29

حمید رضا محمدشاهی

کارشناس آب و خاک

116

30

علیرضا مهمیز

مدیر جهاد کشاورزی

126

31

ملیحه مهری کامرود

مسئول امور مالی فردوس

130

32

عباس نجفی

کارشناس امور تولیدات دامی

106

33

محمد نظری

نگهبان

133

34

کمال وحیدی نیا

کارشناس حفظ نباتات فردوس

114

35

صدیقه وطن خواه

مسئول طرح و برنامه

129

36

مریم نقوی پاکباز

کارشناس ترویج کشاورزی باغستان

58341197