حضورمدیرجهادکشاورزی شهرستان فردوس و همکاران و روسای ادارات تعاون روستایی و منابع طبیعی درمحل اداره دامپزشکی فردوس جهت عرض تبریک وخداقوت به مناسبت ۱۴مهرماه روزدامپزشکی