هفته دفاع مقدس، فرصت مرور دوباره سال های عشق و مردانگی، بر زنده نگهدارندگان یاد شهیدان حماسه ساز گرامی باد.
روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس